Osiedle: Stara Dąbrowa

Dzielnica: Śródmieście

Liczba mieszkańców: 1 235

Powierzchnia: 0,5 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 95 331,50 zł

 

Karta pomysłu wybranego do realizacji:

1. Remont chodnika na ul. Czapińskiego

 

Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Muzeum Miejskie "Sztygarka", ul. Legionów Polskich 69.

Data: 28 września 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:

   Infastruktura drogowo chodnikowa, ciągi piesze

 

 

Lista pomysłów dla osiedla

Ładowanie...