Osiedle: Aleje

Dzielnica: Reden

 

Liczba mieszkańców: 5 393

Powierzchnia: 0,68 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 315 289,70

 

Karty projektów wybranych do realizacji:

1. Chodnik wzdłuż ul. Wyspiańskiego

2. Chodnik wzdłuż ul. Norwida 27 i 29

 

Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8, budynek B, ul. Wyspiańskiego 1.

Data: 5 października 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:


  Infastruktura drogowo chodnikowa, ciągi piesze

 

Lista pomysłów dla osiedla

Ładowanie...