Osiedle: Reden-Adamiecki

Dzielnica: Reden

 

Liczba mieszkańców: 6 379

Powierzchnia: 0,69 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 367 449,10 zł

 

Karty projektów wybranych do realizacji:

1. Remont chodnika przy ul. 1 Maja

2. Remont chodnika i schodów za blokami przy ul. 1 Maja

3. Remont i przedłużenie chodnika na ul. 1 Maja

4. Remont ciągu pieszo-jezdnego przy bloku na ul. Wojska Polskiego 70

 

Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Sikorskiego, ul. Adamieckiego 12.

Data: 27 września 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:


  Infastruktura drogowo chodnikowa, ciągi piesze

 

Lista pomysłów dla osiedla

Ładowanie...