Osiedle: Osiedle Młodych Hutników

Dzielnica: Ząbkowice


Liczba mieszkańców: 2 904

Powierzchnia: 0,41 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 183 621,60 zł

 

Karty projektów wybranych do realizacji:

1. Remont chodnika zlokalizowanego pomiędzy blokiem 81, a placem zabaw

2. Remont przedeptu zlokalizowanego przy Al. Zwycięstwa 79

 

Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, al. Zwycięstwa 77.

Data: 4 października 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:


 Infastruktura drogowo chodnikowa, ciągi piesze

 

Lista pomysłów dla osiedla 

 

Ładowanie...