Osiedle: Piekło

Dzielnica: Zielona-Pogoria

 

Liczba mieszkańców: 832

Powierzchnia: 3.01 km2

Kwota przeznaczona na realizację zadań z DBP na rok 2023: 74 012,80 zł

 

Karta projektu wyvbranego do realizacji:

1. Remont nawierzchni jezdni

 

II spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań", ul. Jasna 29/1.

Data: 22 listopada 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA Z II SPOTKANIA

 

I spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań", ul. Jasna 29/1.

Data: 26 września 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:


 Infastruktura drogowo chodnikowa, ciągi piesze

 

Lista pomysłów dla osiedla 

 

Ładowanie...