Osiedle: Ratanice

Dzielnica: Zielona-Pogoria


Liczba mieszkańców: 224

Powierzchnia: 2,37 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 61 849,60 zł

 

Karta projektu wybranego do realizacji:

1. Zagospodarowanie terenu w okolicy zbiornika Pogoria IV

 

II spotkanie w ramach Forum Mieszkańców (spotkanie łączone dla osiedli Marianki i Ratanice):

Miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Letnia 9.

Data: 21 listopada 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA Z II SPOTKANIA

 

I spotkanie w ramach Forum Mieszkańców :

Miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Letnia 9.

Data: 12 października 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA Z I SPOTKANIA

 

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:


 Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych

 

Lista pomysłów dla osiedla

Ładowanie...