Osiedle: Łęknice

Dzielnica: Zielona-Pogoria

Liczba mieszkańców: 2 716

Powierzchnia: 0,94 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 173 676,40 zł

 

Karty projektów wybranych do realizacji:

1. Modernizacja placu zabaw

2. Budowa punktu świetlnego

3. Utwardzenie drogi

4. Utwardzenie przedeptu

5. Remont chodnika Topolowa 24

 

II spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi, ul. Łęknice 35.

Data: 15 listopada 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA Z II SPOTKANIA

 

I spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi, ul. Łęknice 35.

Data: 5 października 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:


  Infastruktura drogowo chodnikowa, ciągi piesze

 

Lista pomysłów dla osiedla 

Ładowanie...