Osiedle: Zielona-Korzeniec-Dziewiąty

Dzielnica: Zielona-Pogoria

 

Liczba mieszkańców: 4 556

Powierzchnia: 5,11 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 271 012,40 zł

 

Karta projektu wybranego do realizacji:

1. Uporządkowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 16

 

II spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego, ul. Konopnickiej 56.

Data: 28 listopada 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA Z II SPOTKANIA

 

I spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego, ul. Konopnickiej 56.

Data: 20 października 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA Z I SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:


 Infastruktura drogowo chodnikowa, ciągi piesze

 

Lista pomysłów dla osiedla

Ładowanie...