Osiedle: Manhattan

Dzielnica: Gołonóg Południowy

 

Liczba mieszkańców: 5 965

Powierzchnia: 0,37 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 345 072,40 zł

 

Karty projektów wybranych do realizacji:

1. Remont chodnika wzdłuż ul. Leśnej

2. Doposażenie filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej

3. Remont Klubu Seniora i Juniora "Manhattan"

 

Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara, al. J. Piłsudskiego 24.

Data: 13 października 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:


 Projekty miękkie/społeczne

 

Lista pomysłów dla osiedla

Ładowanie...