Osiedle: Kasprzak

Dzielnica: Gołonóg Południowy

 

Liczba mieszkańców: 8 703

Powierzchnia: 0,82 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 490 388,70 zł

 

Karta projektu wybranego do realizacji:

1. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół pawilonu na ul. Kasprzaka 46

 

Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica, ul. Tysiąclecia 25.

Data: 12 października 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:


 Infastruktura drogowo chodnikowa, ciągi piesze

 

Lista pomysłów dla osiedli 

Ładowanie...