Osiedle: Stary Gołonóg

Dzielnica: Gołonóg Północny

 

Liczba mieszkańców: 2 626

Powierzchnia: 0,29 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 168 915,40 zł

 

Karta projektu wybranego do realizacji:

1. Plac i ciągi piesze na ul. Dzieci Wrześni

 

Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa, ul. B. Prusa 3.

Data: 29 września 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:


 Infastruktura drogowo chodnikowa, ciągi piesze

 

Lista pomysłów dla osiedla

Ładowanie...