Osiedle: Brodway

Dzielnica: Gołonóg Północny

 

Liczba mieszkańców: 4 532

Powierzchnia: 0,72 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 269 742,80 zł

 

Karty projektów wybranych do realizacji:

1. Chodnik przy bloku na ul. Morcinka 16 cz. 1

2. Chodnik przy bloku na ul. Morcinka 16 cz. 2

3. Chodnik w miejscu przedeptu na ul. Morcinka

4. Chodnik w miejscu przedeptu pomiędzy blokami przy ul. Tysiąclecia 4
 i ul. Tysiąclecia 6.

5. Chodnik w miejscu przedeptu pomiędzy blokami przy ul. Tysiąclecia 4
 i ul. Tysiąclecia 8.

6. Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 29

 

Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego, ul. Morcinka 4.

Data: 26 września 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrane przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:

  
  Infastruktura drogowo chodnikowa, ciągi piesze;

 

Lista pomysłów dla osiedla 

Ładowanie...