Dzielnica: Ujejsce

Charakterystyka dzielnicy:


Dzielnica znajduje się pomiędzy Ząbkowicami i Trzebiesławicami. Dzielnica o charakterze zielonym, na obrzeżach miasta z terenami rekreacyjnymi.

Na terenie Dzielnicy rozciąga się widok na Bukową Górą odwiedzaną przez wielu mieszkańców Dąbrowy Górniczej i przyjezdnych. Wzgórze to porośnięte jest naturalnym drzewostanem bukowym z domieszką zarośli i ciepłolubnych muraw. Na Bukowej Górze występują ponad 20 gatunków chronionych roślin i 18 gatunków rzadko występujących. Występuje tu również wiele gatunków ptaków chronionych.

W dzielnicy występuje zabudowa jednorodzinna z przyległymi ogródkami i sadami. Dzielnice otacza duży obszar nieużytków rolnych i leśnych. W pobliżu przebiega trasa S1 – obwodnica wschodnia.
 

Zobacz mapę

 

Liczba mieszkańców: 2 207

Powierzchnia: 10,1 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 146 750,30 zł

 

Karta projektu wybranego do realizacji:

1. Doposażenie Ujejskiej Strefy Ruchu

 

Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka I 20.

Data: 27 września 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:
 


  Infrastruktura czasu wolnego


  

Ładowanie...