Dzielnica: Antoniów

Charakterystyka Dzielnicy:


Dzielnica zielona w bezpośrednim sąsiedztwie jezior Pogoria III, Pogoria IV. Na terenie Dzielnicy znajduje się użytek ekologiczny Bagna w Antoniowie oraz tzw. Las Antoniowski, przez który pieszo lub rowerem można dotrzeć do Pogorii I.

Wyróżniającym elementem w Dzielnicy jest mała kapliczka przydrożna usytuowana na skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego i Konstytucji. W Dzielnicy występuje wyłącznie zabudowa jednorodzinna  z przyległymi ogródkami domowymi. Dzielnica położona przy trasie S1 -  obwodnica wschodnia.

Zobacz mapę
 

Liczba mieszkańców: 722
Powierzchnia: 5.18 km2
Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 68 193,80 zł

 

Karta projektu wybranego do realizacji:

1. Doposażenie istniejącej ścieżki dydaktycznej i ścieżki zdrowia.

 

II Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Świetlica w Antioniowie, ul. Spacerowa 4.

Data: 25 października 2022 r.

Godzina: 17:00

NOTATKA Z II SPOTKANIA

 

I Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Świetlica w Antioniowie, ul. Spacerowa 4.

Data: 11 października 2022 r.

Godzina: 17:30.

NOTATKA Z I SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:


  Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych

 

 

Ładowanie...