Dzielnica: Tucznawa-Bugaj-Sikorka

Charakterystyka Dzielnicy:

Dzielnica o charakterze zielonym, położona na obrzeżach miasta, otoczona nieużytkami rolnymi. Składa się z trzech obszarów zabudowy jednorodzinnej: Tucznawa, Bugaj, Sikorka, przedzielonych drogą wojewódzką 796 relacji Dąbrowa Górnicza - Zawiercie oraz linią kolejową, jedną z ważniejszych w kraju i metropolii.

Cechą wyróżniającą Dzielnicę jest rozwijająca się strefa gospodarcza w Tucznawie. W przyszłości stanowić będzie ważny filar rozwoju miasta pod względem ekonomicznym. Obecnie jednak jest uciążliwa dla mieszkańców przez generowany hałas spowodowany budową i rozbudową, a także zwiększeniem natężenia ruchu.

Zobacz mapę
 

Liczba mieszkańców: 2 344

Powierzchnia: 10 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 153 997,60 zł
 

Karta projektu wybranego do realizacji:

1. Przebudowa parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej

 

II spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Idzikowskiego 139.

Data: 8 listopada 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA Z II SPOTKANIA

 

I spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Idzikowskiego 139.

Data: 3 października 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA Z I SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:


  Miejsca postojowe i parkingi

 

Ładowanie...