Dzielnica: Łęka

Charakterystyka Dzielnicy:

Dzielnica o charakterze zielonym, na obrzeżach miasta – odległość do centrum wynosi 16,1 km. Jedna z najmniej liczebnych Dzielnic pod względem liczby mieszkańców. W Dzielnicy występuje zabudowa jednorodzinna z przydomowymi ogródkami i sadami. Dzielnice otacza duży obszar nieużytków rolnych i leśnych.

W Dzielnicy znajduje się kamienny kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, wybudowany w 1909. Od XIII wieku znajdowała się tu drewniana kaplica z łaskami słynącą figurą Matki Boskiej Łęckiej, która znajduje się dziś w bocznym ołtarzu kościoła parafialnego. Na terenie Dzielnicy znajduje się również pomnik poświęcony, urodzonemu w Łęce poecie, Zygmuntowi Różyckiemu.

Zobacz mapę

 

Liczba mieszkańców: 682

Powierzchnia: 12,8 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 66 077,80 zł
 

Karty projektów wybranych do realizacji:

1. Zagospodarowanie działki 713

2. Renowacja i doposażenie remizy OSP

 

II spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Świetlica w Łęce, ul. Przelotowa 185a.

Data: 22 listopada 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA Z II SPOTKANIA

 

I spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Świetlica w Łęce, ul. Przelotowa 185a.

Data: 18 października 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:
 


  Infrastruktura czasu wolnego

 

  

 

Ładowanie...