Dzielnica: Łosień

Charakterystyka Dzielnicy:

Dzielnica o charakterze zielonym. Znajduje się w sąsiedztwie zakładów przemysłowych – Koksownia „Przyjaźń”, ArcelorMittal Poland.

Dzielnicę otacza duży obszar nieużytków rolnych i leśnych. Zabudowę stanowią domki jednorodzinne z przyległymi do nich ogródkami.

Przez Dzielnicę przebiega droga wojewódzka nr 790 – relacji Dąbrowa Górnicza – Ogrodzieniec. W Dzielnicy krzyżują się linie autobusowe łączące centrum miasta z innymi dzielnicami znajdującymi się na jego obrzeżach.

W Dzielnicy znajduje się również najwyższy szczyt miasta zwany potocznie „Łeverest”.

Zobacz mapę

 

Liczba mieszkańców: 1 403

Powierzchnia: 5,84 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 104 218,70 zł

 

Karta projektu wybranego do realizacji:

1. Utwardzenie drogi

 

II spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Świetlica w Łośniu, ul. Pocztowa 3.

Data: 14 listopada 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA Z II SPOTKANIA

 

I spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Świetlica w Łośniu, ul. Pocztowa 3.

Data: 17 października 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:


 
Infastruktura drogowo chodnikowa, ciągi piesze

 

Ładowanie...