Dzielnica: Strzemieszyce Małe

Charakterystyka Dzielnicy:

Dzielnica o charakterze podmiejskim, w osiedlu są znaczne tereny zielone.

Dzielnica graniczy z obszerną strefą przemysłową m.in. z koksownią „Przyjaźń”, Arcelor Mittal (Huta Katowice), Lipówka - miejski zakład zajmujący się przetwarzaniem odpadów komunalnych.

Dzielnica oddalona o 11 km od centrum miasta Dąbrowy Górniczej. Do kluczowych miejsc w centrum miasta można dotrzeć komunikacją miejską w ok. 30 min.

Dzielnica jest położona przy drodze krajowej DK94. W Dzielnicy występuje zabudowa jednorodzinna wzdłuż głównych ulic.

Zobacz mapę

 

Liczba mieszkańców: 1 157

Powierzchnia: 9,38 km2

Kwota przeznaczona na realizację pakietów zadań osiedlowych na rok 2023: 91 205,30 zł
 

Karta projektu wybranego do realizacji:

1. Budowa placu zabaw

 

Spotkanie w ramach Forum Mieszkańców:

Miejsce: Świetlica w Strzemieszycach Małych, ul. Główna 61.

Data: 10 października 2022 r.

Godzina: 17:00.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

 

Obszar priorytetowy wybrany przez mieszkańców dla Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023:
 


  Infrastruktura czasu wolnego


 

 

Ładowanie...