Dzielnica: Reden

Charakterystyka dzielnicy:


Dzielnica typowo miejska, która wraz z sąsiadującą dzielnicą Śródmieście stanowi centrum miasta. Na jej terenie lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, znajduje się większość instytucji użyteczności publicznej o charakterze ponaddzielnicowym. Do najważniejszych należy zaliczyć centrum administracyjne, miejskie targowisko, bazylika NMP oraz Akademię WSB. Jest to największa pod względem ilości mieszkańców Dzielnica miasta. Charakteryzuje się dużym skupiskiem osiedli mieszkaniowych 4 – 10 piętrowców, w większości w zasobach SM Lokator. Wyjątek stanowi jedno z najstarszych osiedli Staszic o zabudowie typowo jednorodzinnej. Graniczy z miastem Sosnowiec.

W granicach Dzielnicy znajduje się droga DK 94. Przez dzielnicę przebiega większość linii autobusowych i linia tramwajowa. Do centrum miasta można dotrzeć od kilku do 30 minut, w zależności od miejsca . W granicach dzielnicy znajduje się Park Hallera część B oraz Planty im. hm. S. Piotrowskiego. Dzielnica graniczy bezpośrednio z częścią A Parku Hallera, można również szybko dotrzeć do Pogorii III i Parku Zielona.

Dzielnica składa się z osiedli:


Zobacz mapę

 

Ładowanie...